Blaty granitowe

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

E-Stone Kamień Budowlany Karol Twardowski pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.:  „Sposób wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji zespolonych bezpiecznych płyt dekoracyjnych.” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne POIR

Numer umowy: POIR.03.02.02-00-1405/18

 

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności na rynku światowym i wzrost innowacyjności oraz poziomu technologicznego firmy przez wdrożenie wyników prac B+R dotyczących opracowania innowacyjnej technologii produkcji zespolonych bezpiecznych płyt dekoracyjnych.

 

Bezpośrednim efektem projektu firmy E-Stone będzie wdrożenie nowatorskiej technologii pozwalającej na wytworzenie innowacyjnego produktu w postaci zespolonych bezpiecznych płyt dekoracyjnych, które wprowadzone zostaną na rynek krajowy i zagraniczny.

Wartość projektu:  :  1 406 700,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 773 685,00 PLN